ضرورت تغییر تاكتیك رسانه ای برای پشتیبانی از كالای ایرانی

ضرورت تغییر تاكتیك رسانه ای برای پشتیبانی از كالای ایرانی یاری كالا: مهاباد- رسانه های ارتباط جمعی نقش مهمی در فرهنگ سازی دارند و جلب اعتماد جامعه و بسترسازی برای انجام فعالیت های مشاركتی بین مردم و مسئولان و همینطور تغییر نگرش ها با استفاده از تاكتیك های رسانه ای میسر است.


به گزارش یاری كالا به نقل از ایرنا، رسانه ها برای شناسایی، معرفی كالاهای كیفی، اعتمادسازی برای خرید كالای ایرانی، تغییر نگرش مردم نسبت به كالاهای ساخت داخل و كالای های خارجی با 2 شیوه تكنیك خبررسانی و تاكتیك تبلیغات با ذهن و افكار مردم ارتباط برقرار می كنند.
اگر استفاده از تكنیك ها و شیوه های مختلف خبری را بر اساس واقعیت بدانیم، تبلیغات در بیشتر موارد بر مبانی غیر از واقعیت طراحی می گردد.
كارشناسان ارتباطات معتقدند با بررسی رسانه ها به یك واقعیت تلخ می رسیم كه تبلیغ و معرفی كالا در رسانه های ارتباط جمعی با نگرش گردش چرخ رسانه صورت می گیرد و با این نگرش نمی توان كالای كیفی و خوب را از كالای بی كیفیت تشخیص داد.
رییس دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تهران در این خصوص در گفت و گو اختصاصی با خبرنگار ایرنا بیان كرد: رسانه ها به قابلیت پول سازی تبلیغات توجه دارند و پشتیبانی از تولید ایرانی یا اصلاح الگوی مصرف مد نظر قرار نمی گیرد.
محمدمهدی فرقانی اضافه كرد: رادیو و تلویزیون تبلیغ كالای خارجی را ممنوع كرده كه گام موثری در پشتیبانی از كالای ایرانی است ولی در مجموع رسانه ها به دنبال درآمد هستند و الگوی رسانه ای در كشور و البته سایر كشورها استقبال از تبلیغات در ازای پرداخت پول است.
وی خاطرنشان كرد: اما با عنایت به بعد فرهنگی انقلاب و لزوم پشتیبانی از كالای ایرانی این الگو در كشور نیاز به بازنگری اساسی دارد.
فرقانی ادامه داد: 2 رویكرد می توان در این خصوص اتخاذ كرد؛ اول اینكه به صورت قانونی تبلیغ كالای غیرایرانی را ممنوع نماییم كه البته ممكن است به تجارت و كسب و كار لطمه بزند و بخش خصوصی را دچار ركود كند.
وی افزود: اولویت دادن به تبلیغات كالاهای با كیفیت ایرانی راهكار دومی است كه امكان پشتیبانی از تولید و كالای ایرانی را محقق می كند.
استاد ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تهران همینطور اظهار داشت: بر این اساس رسانه ها نیاز به سیاست گذاری جدیدی دارند كه البته به دلیل پایین بودن شمارگان مطبوعات، این سیاست جدید را رادیو و تلویزیون بایدبیشتر مورد توجه قرار دهد.
فرقانی با اشاره به اینكه در ساختار تبلیغات باید مرجعی دولتی یا صنفی برای تائید تبلیغات و كیفیت كالا تولید شود، ادامه داد: تبلیغات رسانه ای باید مورد تائید این مرجع قرار گیرد؛ به خصوص تبلیغاتی كه با سلامت جامعه ارتباط مستقیم دارد.
رییس دانشكده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی تهران اظهار داشت: مرجع نظارتی باید روی محتوای تبلیغات بازرگانی نظر بدهد و شناسنامه دار بودن كالا و كیفیت آن را تایید كند و سپس مجوز تبلیغات داده شود؛ در واقع باید گواهی تائید از مرجع یاد شده صادر شود.
فرقانی تصریح كرد: متاسفانه بستر تبلیغات رسانه ای در این خصوص دارای نقص است و تنها تعیین كننده در تعریف و تمجید از كالا میزان هزینه تبلیغات است كه به رسانه پرداخت می گردد طوری كه به صحت و سقم مطالب توجه نمی گردد.
وی افزود: بر این اساس این كاركرد باید بازبینی شود و خصوصیت های مورد ادعای تولید كننده باید اثبات و سپس تبلیغ در رسانه پذیرفته شود.
دست اندركاران رسانه معتقدند باآنكه تبلیغات بر اساس واقعیت استوار نیست اما به این معنا هم نیست كه تبلیغ كننده كالا به روش تبلیغات سیاه یا تبلیغات خاكستری به خاطر پول دریافتی از تولید كننده به مخاطبان دروغ بگوید و جنس و كالای بی كیفیت را تبلیغ كند.
رسانه یك عامل مؤثر در توسعه است كه البته تبلیغات رسانه ای با آن تطابق و تناسب ندارد و در این ارتباط یك دگرگونی در تبلیغات رسانه ای لازم است كه آغاز آن با تغییر قوانین تبلیغات رسانه ای امكان پذیر است و تا زمانی كه خواص و خصوصیت های كالایی مورد تأیید نیست نباید تبلیغ شده و به خورد مردم داده شود.
استاد روزنامه نگاری دانشگاه های علامه طباطبایی تهران هم در این خصوص به ایرنا اظهار داشت: تا زمانی كه پول و مسائل مالی در مطبوعات و رسانه ها اولویت اول به حساب می آید و حتی در انتشار مطالب خبری هم تاثیر مستقیم دارد، در این زیرساخت برای پشتیبانی از تولید و كالای ایرانی مشكل اساسی وجود دارد.
حسینعلی افخمی بیان كرد: رابطه مفهوم داری بین كالای ایرانی و تبلیغات در رسانه ها وجود ندارد و این رویه باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: چه بسا در تبلیغات رسانه ای كالاهایی كه كیفیت آنها شعاری است و واقعیت ندارد بر كالاهایی كه از كیفیت مناسب برخوردار می باشد ترجیح داده می شود؛ بر این اساس تاثیر این مورد در آینده فروش كالاهای ایرانی نقش بازدارنده خواهد داشت.
از چهره های ماندگار علمی و استاد مدیریت رسانه دانشگاه تهران هم به ایرنا اظهار داشت: بیشتر رسانه های ایران سیاسی است و تولید محور نیستند و زیرساخت حمایت گرایانه هم ندارند.
علی اكبر فرهنگی بیان كرد: حتی ساختار اطلاع رسانی در معرفی كالا با ساختار تبلیغات رسانه ای در تضاد است و ابتدا باید این تضاد از بین برود تا كار رسانه ای به دست خود رسانه خنثی نشود.
وی ادامه داد: برخی مواقع كالایی با استفاده از رسانه تبلیغ می گردد و از سوی دیگر بخش اطلاع رسانی رسانه ای نكات ضعف آن را بیان می كند؛ باید پشتیبانی از كالایی صورت گیرد كه كیفیت در شعار را در عمل ثابت كرده باشد.
وی افزود: باآنكه تبلیغات جزو جدایی ناپذیر رسانه هاست اما علت تأثیرگذاری آن اعتمادی است كه مخاطبان به ذات رسانه ها دارند.
فرهنگی اظهار داشت: باید در تبلیغ و معرفی درست كالا چاره اندیشی شود یعنی اعتماد مخاطب دستاویز قرار نگیرد؛ بر این اساس ساختار تبلیغات در رسانه و قوانین مربوطه متناسب با پشتیبانی از كالای ایرانی تنظیم شود و البته اقتصاد رسانه هم مورد توجه ویژه مسئولان قرار گیرد تا رسانه ها دچار مشكل نشوند.
وی بیان كرد: بعضی از رسانه ها در چند سال قبل برخلاف اخلاق حرفه ای، تبلیغات خاكستری با منبع مبهم و غیرموثق و اطلاعات و محتوا را بر تبلیغات سفید مبتنی بر اطلاعات درست و منبع موثق ترجیح داده اند.
وی اضافه كرد: این مورد علاوه بر اینكه در دراز مدت باعث كاهش اعتماد مخاطبان به رسانه های مذكور خواهد شد، سلامت روانی مردم را هم تهدید می كند.
به نظر كارشناسان ارتباطات و رسانه، تبلیغات خاكستری نه منبع مطمئنی دارد و نه محتوای آن مورد تأیید و اطمینان است؛ بر این اساس برخی رسانه ها از مبهم بودن محتوا و نداشتن دسترسی مخاطبان به اطلاعات شفاف و دقیق، سلامت روانی و اعتماد مردم را فدای سود اقتصادی برای چرخاندن چرخ های رسانه ای خود می كنند و این روند برای پشتیبانی از كالای ایرانی با كیفیت سم است.
كلام آخر اینكه باید بستر رسانه ای برای پشتیبانی از كالای ایرانی فراهم شود؛ پشتیبانی از كالای ایرانی وظیفه تمام رسانه ها بوده و معرفی آنها از اولویت های مهم می باشد اما تبلیغ كالاهای بی كیفیت از بین بردن اعتماد عمومی و بی اعتبار كردن تولیدكنندگان زحمت كشی است كه در بازار رقابت توانسته اند كیفیت را در عمل نشان دهند.
3093/3072
** گزارش: پیمان پاكزاد


1397/03/22
15:23:06
5.0 / 5
5209
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۲


yarikala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت یاری كالا محفوظ است

یاری كالا

یاری گر شما در انتخاب کالای مدنظرتان