چرا سرمایه گذار بخش خصوصی در پروژه های شهر تهران حضور ندارد؟

چرا سرمایه گذار بخش خصوصی در پروژه های شهر تهران حضور ندارد؟ به گزارش یاری كالا رئیس كمیته اقتصادی شورای شهر تهران اعتقاد دارد پالس های قوی از جانب مدیریت شهری به سرمایه گذاران بخش خصوصی برای حضور در پروژه های شهری داده شده است. پالس هایی مانند سامانه شفافیت، حذف رانت و برگشت شهرداری تهران به مسیر سرمایه گذاری در پایتخت.به گزارش یاری كالا به نقل از خبر آنلاین، یكی از اصلی ترین اهداف مدیریت شهری تهران برای گذر از بحران اقتصادی كه به بخشهای مختلف كشور سایه انداخته است، تثبیت شرایط اقتصادی شهر و ایجاد پیوند و سه جانبه گرایی بین سیاستگذاران شهری، سرمایه گذاران و شهروندان است.
این مهم محقق نمی گردد جز آنكه نهاد سیاستگذار مدیریت شهری یعنی شورای شهر راه را برای حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در تهران باز كرده و صاحبان سرمایه را برای شریك شدن در پروژه های شهری ترغیب كند تا شهروندان تهرانی از بركات آن استفاده كنند.
محمود میرلوحی رئیس كمیته اقتصادی شورای شهر تهران درباره سیاستگذاری شورا در ایجاد بستر مناسب برای حضور بخش خصوصی در پروژه های شهری با ما به گفتگو نشست كه در ادامه می خوانید:

به عنوان مسئول كمیته اقتصادی شورای شهر، فرصت سرمایه گذاری خصوصی در شهر را چطور ارزیابی می كنید؟
الزاماتی در دوره ما درباره جذب سرمایه بخش خصوصی پیش آمد، ما متوجه شدیم بدهی ها از یك سو، تحریم از جانب دیگر، سیاستهایی مانند پیشگیری از بین رفتن باغها و دور زدن طرح تفصیلی راهگشا نیست. ولی ما فكر می نماییم اگر این سختی ها و محدودیتها نبود، اساسا باید ریل اقتصادی مدیریت شهری عوض می شد. دلیلش هم خصوصیت شهر تهران، اقتصاد این شهر، جایگاه تهران در تولید ناخالص داخلی، نرم افزارها و ارزش افزوده كالا در كشور است كه باید مورد اعتنا قرار می گرفت ولی در دوره مدیریت گذشته چندان مورد اعتنا نبود. شهرداری تهران از گذشته در خارج از تهران، در كیش، فریدون كنار و مشهد، سرمایه گزاری نموده است. مثلا موردی را داریم كه شهرداری در اینجا زمینی را می دهد و آنجا زمینی را معوض می گیرد تا كار اقتصادی كند. یعنی مدیران سابق شهرداری حس می كردند تهران ظرفیت و فرصت اقتصادی بیشتر از این ندارد و باید برای كار اقتصادی بیرون از تهران بروند. ما اینطور فكر نمی نماییم. ما می گوییم مطالعه كردیم و دیدیم ظرفیت های تهران بسیار فراتر از وضع موجود است.

ممكن است مقایسه ای بین دوره فعلی مدیریت شهری و ادوار قبلی از لحاظ جذب سرمایه بخش خصوصی در پروژه های شهری داشته باشید؟
ما ریل گذاری مدیریت شهری در امور اقتصادی را عوض كردیم. شما می بینید آثار این ریل جدید چیست. اگر تغییر ریل نمی دادیم، امروز بحران های فلج كننده در مدیریت شهری داشتیم. اگر ما می توانیم حقوق شهریور ماه پرسنل را بدون تاخیر بدهیم، مترو كار كند و كم كم پروژه های شهری در حال جمع شدن است به خاطر تغییر ریل اقتصادی شهرداری است. حداقل می گویم آهنگ كار از زمان مدیران قبلی تا امروز بسیار بهتر شده است. چرا این اتفاق افتاده؟ باید رمزگشایی شود. چرا شهرداری تهران در شرایط تحریم و اقتصادی فعلی كشور كه دولت نمی تواند حتی نیمی از بودجه عمرانی كشور را بپردازد، با این همه مانع و مشكلات و آثار تحریم، پروژه های كلان دارد و روی پای خود ایستاده است؟ رمز این كارها در تغییر رویكرد مدیریت شهری است. تهران ظرفیت اقتصادی بسیار عظیمی دارد و می شود برای تامین منابع، بدون به خطر انداختن آینده شهر و گرفتن تصمیمات غیرقانونی آنرا اداره كرد. البته دشوار می باشد و احتیاج به تدبیر و برنامه ریزی دارد.

جایگاه منابع خصوصی در ریل گذاری اقتصادی شهرداری چیست؟
مهمترین منابع در دسترس، منابع بخش خصوصی است. در برنامه سوم شهری در مبحث شهر هوشمند، در واگذاری بهره برداری مترو، در اتوبوسرانی و همه بخشها، بحث حضور و ورود بخش خصوصی مطرح است. اگر بخش خصوصی در مدیریت شهری تهران وارد نشود و اینجا وابسته به منابع عمومی و شهرداری باشد، مطمئن باشید در كشور و در ۱۳۰۰ شهر دیگر نمی توانید بخش خصوصی را وارد كنید. تهران باید پیشقدم حضور بخش خصوصی در برنامه های شهری باشد. در برنامه سوم شهری، موانع حضور بخش خصوصی را برداشتیم.


چه اقداماتی باید همراستا با تسهیل شرایط حضور بخش خصوصی در مدیریت شهری، توسط سایر بخشهای اقتصادی و دولتی انجام می شد كه نشده است؟
حضور بخش خصوصی، فقط با مصوبات شورای شهر و همراهی شهرداری مقدور نیست. در این ۴۰ سال ما روند مغایری با دنیا درباره سرمایه گذاری ها و میدان دادن به بخش خصوصی داشتیم. در دنیا، غیردولتی سازی از ۴۰ سال پیش آغاز شد و حتی در كشورهای اروپایی و آمریكایی، تولید ادوات نظامی را هم به بخش خصوصی می دهند. در ظاهر قضیه می بینید فضاپیمای آنها را هم بخش خصوصی می سازد. اما ما نمی گذاریم. مرتبا پل خصوصی سازی را تخریب می نماییم.

چشم انداز آینده حضور بخش خصوصی در پروژه های شهری را چطور ارزیابی می كنید؟
آینده را بسیار مثبت می دانم. اگر امروز ما سرپا ایستاده ایم و فعالیتهایمان را با مشكلات و بحرانهای فعلی ادامه می دهیم، به خاطر سیاستگذاری در حوزه جذب سرمایه های بخش خصوصی است. گاهی ما حتی مجبور می شدیم برای پرداخت حقوق كاركنان شهرداری، اتاق بحران تشكیل دهیم ولی بالاخره مشكل وابستگی شهرداری را به منابع مسموم حل كردیم. دیگر امروز باغ نمی فروشیم. تخلف ساختمانی، دور زدن طرح تفصیلی و تراكم فروشی را چاره بحران اقتصادی در شهرداری نمی دانیم. یكی از راههای باز شدن پای بخش خصوصی، سامانه شفافیت است. رانت و انحصارات را برداشتیم. بخش خصوصی می داند امروز در شهرداری مورد اعتماد قرار می گیرد و رفتار با او با عدالت توام است. البته سرمایه گذاری ها در تهران در پروژه های شهری بسیار بزرگ و چند هزار میلیاردی است و به پشتوانه قوی نیاز دارد. البته اگر شرایط اقتصادی كشور باثبات نشود، سرمایه گذار خصوصی كه در تهران سرمایه گزاری نموده هر روز گوشت تنش می لرزد. اگر می گوییم تركیه، مالزی و كشورهای منطقه، بخش خصوصی فعال دارد یعنی در آن كشورها هزار شركت با سرمایه یك میلیارد دلاری یا ۱۰ هزار شركت با سرمایه ۱۰۰ میلیون دلاری شكل گرفته است. آیا ما اجازه می دهیم امروز یك شركت با سرمایه ۱۰ هزار میلیارد تومانی یعنی در حد یك میلیارد دلار شكل بگیرد؟ فورا یك روزنامه نمی گوید این فرد از كجا این قدر سرمایه آورده است؟ از یك طرف می گوییم دولت باید واگذاری و خصوصی سازی كند، از یك سو مدام از بخش خصوصی می پرسیم از كجا آورده ای؟ پس امروز باید همه دنیا بگوید آمازون و یاهو و گوگل از كجا این همه سرمایه آورده اند؟ خلاقیت و اقتصاد زاینده و بالنده بخش خصوصی، واقعیت امروز جهان است. متاسفانه شاهدیم برخی سرمایه گذاران در كشور ما پول می دهند و سهام گوگل و آمازون را از آن طرف دنیا می خرند، ولی اگر این فرد بیاید و سهام شركتهای ایرانی را بخرد، فورا برخی پیدا می شوند و می گویند از كجا آورده ای. باید راه را برای شركتهای بخش خصوصی و چند میلیاردی در اقتصادی شهری باز نماییم. نباید بترسیم. وقتی می گوییم بنگاه داری دولتی ممنوع، باید راه خصوصی سازی را برای سرمایه گذاران بخش خصوصی باز كرد. امروز اگر عده ای می گویند دولتی سازی ممنوع و باید واگذاری صورت گیرد و بخش خصوصی تقویت شود ولی راه حضور بخش خصوصی را می بندند باید در صداقتشان شك كرد.


۴۷۲۳۱

1398/07/02
21:08:50
5.0 / 5
4544
تگهای خبر: آنلاین , ارز , اقتصاد , تولید
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳


yarikala.ir - حقوق مادی و معنوی سایت یاری كالا محفوظ است

یاری كالا

یاری گر شما در انتخاب کالای مدنظرتان